Register Login
Slots & Live Casino sudah ada di 4dpick.com. Anda boleh main bila bila masa saja. Grand Dragon Lotto hari hari buka. Boleh beli nombor tuah anda tiap tiap hari.

买4d万字与缘分这回事

By 4D Specialist

有时候缘分的东西不到你不信,这一点在买万字这种事情上更是神奇,没有缘分的时候,你怎么买都只是浪费钱,但缘分来的时候,挡都挡不住。

话说上个星期天 23/8/2015 ,早上有特别事务,赶着回公司,但车却被人double park顶着,还是一辆名贵车Jaguar ! 本很生气要找出车主移车,结果才抬头就看到车主一脸不好意思地赶来了,跟我挥挥手道歉, 顿时气就消了,也顺利地准时回到了公司。

当处理完工作中午回家时,本来以往不塞车的路段却奇怪地塞了起来,过后才看到原来是有辆车坏在路旁,当时也就八卦看了下,结果一看,咦?这个车牌号码8668不是刚刚早上出门double parking挡着我的那辆Jaguar一样的车牌号码吗?也真巧哦!

然而更神奇的还陆续有来,当下午和一班朋友约了喝茶,朋友的朋友驾车来载我,哇劳!号码也是一模一样的8668!当下我忽然感觉有一道灵光打在我头上,一而再,再二三的让我遇到这个号码,而星期天刚好也是开彩日,就10大10小尝试下它吧!

结果事情就是这样发生了,当天晚上,头奖?没有。二奖?没有。三奖?也没有。没关系,MAGNUM特别奖,有了!10大也让我中了2000令吉!果然缘分这种东西,要来的怎样都会来的,错过了就真的是暗锤了!还好我抓住了!

当然了,灵感这种东西是很主观的,本人就有些朋友是每天都讲自己有灵感的,但从来就没有见他中过,这种人就要自己衡量了啦!

More Images

Facebook Messenger