Register Login
Slots & Live Casino sudah ada di 4dpick.com. Anda boleh main bila bila masa saja. Grand Dragon Lotto hari hari buka. Boleh beli nombor tuah anda tiap tiap hari.

要中4D万字 需要耐性和决心

By 4d insider

买字其实是一种很考验耐性和决心的事情,话说小编最近就因为失去了耐性,动摇了决心,结果发生了和二奖擦肩而过的憾事。

相信每个有买万字的人自己心中都有自己属意的心水号码,小编当然也不例外,其中我有一组心水号码是每期必买,但买了几年来都还没开过;终于,小编对这组心水号码的耐性被磨光了,买这组心水字的决心也动摇了。

几个月前小编就因为要把budget空出来买其他的号码,结果就放弃掉这组号码,结果世界就是这么地残忍,小编买它不开,一不买,它就开出来了,而且还是跳进前三,开在了二奖,让小编的心深深地受伤,懊恼万分,至今仍懊悔不已。到现在整个人都好像死狗一样!

事后和朋友们说起,也被他们讲买了这么多年的心水字就这样放掉,实在是一件很笨的事情,所谓养字就还想养孩子一样,不能随便放弃的,结果就因为要“省钱”买其他的字,结果就得到了“报应”,唉!真的是人算不如天算!

More Images

Facebook Messenger