Register Login
Slots & Live Casino sudah ada di 4dpick.com. Anda boleh main bila bila masa saja. Grand Dragon Lotto hari hari buka. Boleh beli nombor tuah anda tiap tiap hari.

太神了!有拜有字中!

By 4D Insider

世界上真的是无奇不有,有些事情实在神奇到你不得不相信。前阵子因为运气不是很顺,结果在亲戚的带领下去拜访巴生一间著名的神庙求指点,结果求得4个字让我中了二奖。

其实我对这些神佛也没有很迷信,一开始亲戚跟我讲的时候我也半信半疑有所保留,怕自己已经运气不是很好,等下还要被神棍骗就不好啦!只是因为这个亲戚是很熟而且一直以来对我们家人很好,因此就姑且去试试看。

结果过程也没有什么,给了香油钱上香点灯,然后就等乩童神明上身后跟神明讲了自己的问题,然后神明上身的乩童交代我一些事情要做后,就给了我一封红包,不过里面并没有钱,而是一张写着4个号码的字条。

过后亲戚也告诉我这4个号码我自己知道然后自己去买就好,当下我也没有想太多,过后就去买而且连包三期,结果第二期就开出了在万能二奖,让我又惊又喜。

老实说我自己买的时候当然是希望中的啦!但是其实自己的心里也只是半信半疑,但中了后才觉得真是太神了,领奖金后的当晚就立马回到那间庙去还神了!

More Images

Facebook Messenger