Register Login
Slots & Live Casino sudah ada di 4dpick.com. Anda boleh main bila bila masa saja. Grand Dragon Lotto hari hari buka. Boleh beli nombor tuah anda tiap tiap hari.

横财不会从天上掉下来

By 4d buyer

何为横财?横财有或没有取决于好运与不好运。跟买4D万字一样,万字中与不中,很大程度还是要看运气,但是却不可因为这样而忽略了做好自身准备工作的重要性,毕竟当你做好了准备,运气来时你才有更大的把握住这个机会。

不少人都认为万字这种东西就是看命运,所谓“命里有时终需有,命里无时莫强求”,是你就是你的。这个念头骤听起来似乎很有道理,但是这种态度,好听就是随遇而安,说白了就是“守株待兔”,“坐吃山空”。

很多万字迷在下注的时候欠缺思考,或者说根本没有思考,譬如每期万字都不忘下注自己的车牌号码,数年过去了,下注的车牌号码却连安慰奖也沾不上。

而仔细算一下,虽然每期只花几块钱下注,但是几年间累计下来,很可能已白白的把万多块钱送给了万字公司。

那么万字可以预测吗?万字预测说起来就好像气象预测一样,虽然困难,毕竟还是可以做得到的。就好像天气可以分析由广泛收集而来的数据,来预知未来的气象。同样道理,万字也可以从很多有价值的“蛛丝马迹”,综合研判。

那么其准确度又如何呢?当然,万字预测比不上天气预测那样准确,不过您若善用智慧,细心研究,便可以使您的中奖机会比盲目投注提高几十倍甚至几百倍。

More Images

Facebook Messenger