Register Login
Slots & Live Casino sudah ada di 4dpick.com. Anda boleh main bila bila masa saja. Grand Dragon Lotto hari hari buka. Boleh beli nombor tuah anda tiap tiap hari.

数字的神奇和乐趣

By Jason Yeo

数字的神奇和乐趣

数字真的是很神奇的东西,当中的奥妙和愉悦,也许只有同样喜欢数字的朋友们才能真正的体会,而刚过去的周三,我和老婆就再次感受到了数字的乐趣。

话说上周二晚和老婆去吃晚餐,停车时就发现停在隔壁车位的车牌号码2844,就是我换车之前的车牌号码,当时还不以为意,吃完晚餐后离开去那车时,那辆车也已经离去了。

过后我们就去旧古仔路那间著名的清真不清真要分开的市场买东西,结果停车时又发现到另一辆车牌号码也是2844的车,这也真是太巧了吧?当下我们就已说应该要买下这个熟悉的号码了。

买完后就准备去和一早约好的朋友喝茶,结果到达喝茶地点时,又很巧合地看到另一架车牌2844的车,当下真的是被吓傻了!一而再,再而三地撞到自己以前车牌的号码,这还不是一个启示吗?

然而你以为2844就这样开出就也太单纯了,我们本来也是这么单纯,就买2844一来一回,但过后我灵机一动,竟然撞见了三次,那就把号码乘3,再买多一个8532。

结果就这样,8532在上周三的万字就开出多多三奖,你说,数字是不是很奥妙呢?

More Images

Facebook Messenger