Register Login
Slots & Live Casino sudah ada di 4dpick.com. Anda boleh main bila bila masa saja. Grand Dragon Lotto hari hari buka. Boleh beli nombor tuah anda tiap tiap hari.

要听老人言!有蛇就有财!

By 4D Specialist

不知道大家有没有听过“蛇”有代表“财”的说法?就因为一个senior同事这么说,结果我们就因此中了一笔小财,看来老人家讲的话还真的要听,不然真是不听老人言,吃亏在眼前。

上个月在我公司的停车场发生了相当惊人的事情,出现了一条将近10尺的大蟒蛇,它把在公司游荡的流浪猫卷死了准备吞食,结果被工厂的外劳员工发现用石头驱赶,从旁边的沟渠逃走了,不过那只猫也已经死了。

我是隔几天后在吃饭时从同事口中才知道这件事,开始还半信半疑,但先今的社会是有图有真相,直到他给我看了照片,我才感觉到很恐怖,这么大一条蛇竟然会出现在PJ这样密集的社区,还吃了一只猫!附近也没有森林啊!

当大家还在热衷讨论蛇的事情时,其中比较年长的senior刚好走过来八卦,结果他第一句话完全出乎意料之外,“哇!可以买这个号码!”他指着图片中蛇旁边的车,随后还补了一句“蛇“ 代表财喔!

就因为这句话,我和其他几位同事也坐不住了,就决定一起买这个号码,本来只是买正字的,但那位senior听到后又说了,“这个要全包啦!”当下听了,要咩?又要多出钱,不过好在听了他的意见,在www.4dpick.com 买了一个ibox。

成绩揭晓,8月26日那期的万能,竟然开出4415三奖,跳字!还好有全包! heng啊! 10块大全包虽然才中了RM420,但这是横财,好过没有。对吧?

More Images

Facebook Messenger